Misyon

Ulusalve uluslararası bankacılık sektörü ve finansal sistemde meydana gelen değişimve gelişmeleri takip etmek suretiyle güncel ve uygulanabilir bilgiyiöğrencilerine aktarmak ve böylelikle bölümde yenilikleri yakından takip edenkaliteli bir eğitim anlayışını takip ederek küresel finansal sisteme katmadeğeri yüksek mezunlar kazandırmayı amaçlamaktadır.

2013 Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bidb