Risk Yönetimi ve Sigortacılık Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: )

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Melek YILDIZ

websitem

376 218 95 00 / 7713

melekyildiz@karatekin.edu.tr                              

-------------------------------------------------------

2013 Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bidb