Vizyon

Ulusalve uluslararası bankacılık sektörü ve finansal sistemde ihtiyaç duyulan güncel ve yeterli bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış kalifiye öğrencileryetiştiren ve bu alanda eğitim talep eden adayların öncelikle tercih edecekleri bir bölüm olmaktır.

2013 Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bidb