• Risk Yönetimi ve Sigortacılık Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: )

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Dr. Melek YILDIZ

  websitem

  376 218 95 00 / 7713

  melekyildiz@karatekin.edu.tr                              

  -------------------------------------------------------