• Uluslararası Sermaye Piyasaları Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: )

  -------------------------------------------------------

  Yrd. Doç. Dr. Selim CENGİZ                          

  websitem

  376 218 95 00 / 7712

  scengiz@karatekin.edu.tr                                             

  -------------------------------------------------------