• Misyon

    Ulusalve uluslararası bankacılık sektörü ve finansal sistemde meydana gelen değişimve gelişmeleri takip etmek suretiyle güncel ve uygulanabilir bilgiyiöğrencilerine aktarmak ve böylelikle bölümde yenilikleri yakından takip edenkaliteli bir eğitim anlayışını takip ederek küresel finansal sisteme katmadeğeri yüksek mezunlar kazandırmayı amaçlamaktadır.